ОТДЕЛ СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ И ТАХОГРАФИ

АВТОСЕРВИЗ, ДИАГНОСТИКА И ТАХОГРАФИ :
Адрес: Русе, бул. Гоце Делчев 93

ДИАГНОСТИКА И АВТОСЕРВИЗ: 0882 544 239
E-mail: service@trabex.net

ТАХОГРАФИ: 0885 845 523
E-mail: office@trabex.net