ОТДЕЛ СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ И ТАХОГРАФИ

АВТОСЕРВИЗ, ДИАГНОСТИКА И ТАХОГРАФИ :
Адрес: Русе, бул. Гоце Делчев 93

Телефон: 0882 544 239 – ДИАГНОСТИКА И АВТОСЕРВИЗ
E-mail: service@trabex.net

Телефон: 0885 845 523 – ТАХОГРАФИ
E-mail: office@trabex.net